وضع آب و هوا در افغانستان

Date: 10:18, 17-08-2018.

کابل . ۲۶ اسد سال  ۱۳۹۷ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان.  خبرګزاری
با تکیه  به پیش گوی هواشناسان خبر می دهد، که  امروز  در پایتخت هوای بی بارش ،
باد سبک می وزد ،هوا از  ۲۸ تا ۳۴درجه ګرم خواهد شد. شبانگاه  نیز هوای بی بارش ، باد آرام  می وزد ، دما از۱۸ تا  ۲۳ درجه .    
در هرات (بخش غرب کشور) هوای بی بارش ، باد تند می وزد ،  ګرمی هوا از  ۳۱  تا ۳۵درجه
در کندهار ( جنوب)  هوای بی بارش ، باد سست می وزد، هوا از ۳۲ تا ۴۱
درجه ګرم .
در مزار شریف (ولایت بلخ)  هوای بی بارش ، باد سبک می وزد، حرارت از ۳۲ تا ۳۸‍ درجه  
در جلال آباد ( ولایت ننگرهار، شرق کشور) هوای بی بارش، باد سست می وزد ، ګرمی  هوا از ۳۱ تا به ۳۸  درجه می رسد.
  افغانستان کشوری است  که آب و هوای خشک  داشته  در جه متوسط  حرارت در ماه دلو در مناطق هموار از ۰ تا ۸ درجه سانتی گراد و حرارت متوسط در ماه سرطان از ۲۴ تا ۳۲ درجه سانتی گراد است.
سطح بارندگی در کوه ها  از غرب به شرق افزایش مییابد و  به طور متوسط حدود ۴۰۰ ملیمتر در سال  است و در شرق تا ۸۰۰میلیمتر می رسد. مناطق کوهستانی در امتداد مرز با پاکستان، در طیف وزش  بادهای موسمی قرار دارد

Share the news: