وضع آب و هوا در افغانستان

Date: 12:04, 16-08-2018.

کابل . ۲۵ اسد سال  ۱۳۹۷ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان.  خبرګزاری
با تکیه  به پیش گوی هواشناسان خبر می دهد، که  امروز  در پایتخت هوای بی بارش ،
باد سست می وزد ،هوا از  ۲۵ تا ۳۵درجه ګرم خواهد شد. شبانگاه  نیز هوای بی بارش ، باد آرام  می وزد ، دما از۱۸ تا  ۲۳ درجه .    
در هرات (بخش غرب کشور) هوای بی بارش ، باد تند می وزد ،  ګرمی هوا از  ۲۶  تا ۳۵درجه
در کندهار ( جنوب)  هوای بی بارش ، باد سست می وزد، هوا از ۳۰ تا ۳۹
درجه ګرم .
در مزار شریف (ولایت بلخ)  هوای بی بارش ، باد سست می وزد، حرارت از ۲۹ تا ۳۸‍ درجه  
در جلال آباد ( ولایت ننگرهار، شرق کشور) غالبآ هوای بی بارش، باد معتدل می وزد ، ګرمی  هوا از ۲۸ تا به ۳۷  درجه می رسد.
  افغانستان کشوری است  که آب و هوای خشک  داشته  در جه متوسط  حرارت در ماه دلو در مناطق هموار از ۰ تا ۸ درجه سانتی گراد و حرارت متوسط در ماه سرطان از ۲۴ تا ۳۲ درجه سانتی گراد است.
سطح بارندگی در کوه ها  از غرب به شرق افزایش مییابد و  به طور متوسط حدود ۴۰۰ ملیمتر در سال  است و در شرق تا ۸۰۰میلیمتر می رسد. مناطق کوهستانی در امتداد مرز با پاکستان، در طیف وزش  بادهای موسمی قرار دارد

Share the news: