رئیس جمهور تاجیکستان روز ۲۶اسد با یک سفر رسمی عازم ازبکستان می شود

Date: 23:21, 16-08-2018.

کابل. ۲۵  اسد سال  ۱۳۹۷ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان.  به ګزارش خبرګزاری تلګراف تاجیکستان، امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان روز ۲۶ اسد جهت انجام یک سفر رسمی عازم  ازبکستان می‌شود.
بنا به اطّلاع کامل جان الّمجان وف، دبیر متبوعاتی رئیس جمهور ازبکستان، سران جمهوری تاجیکستان  و جمهوری ازبکستان  بعد گل گذاشتن در میدان مستقللیک تاشکند (استقلال) در قرارگاه کوک سرای مذاکرات آغاز می‌کنند.  
طرف ها مسائل همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و بازرگانی، ترابری و ارتباطات، گردشگری، فرهنگی و انساندوستی، همکاری منطقه ی را بررسی خواهند کرد. همچنین، در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی، که مورد علاقة هر دو طرف است، تبادل نظر خواهند کرد.
در پایان مذاکرات چند سند، که سطح هماکری دو کشور را به پلّة نو می‌برد، امضا خواهد شد.
در نیمة دوّم روز در“اوزاکسپاسینتر”نماییشگاه کالاهای تاجیکستان برپا می‌گردد. همچنین، رحمان از کارخانة کالاهای الکترونیک تاشکند بازدید خواهد کرد. در این روز رئیس جمهور دو کشور در برنامة کنسرتی هنرمندان دو کشور شرکت می‌کنند.
رحمان روز ۲۷ اسد  با نور‌الدّین اسماعیل وف، رئیس مجلس قانون‌‌گذاری مجلس عالی ازبکستان و عبدالله‌ عاریف وف  نخست‌وزیر کشور  ملاقات خواهد کرد. بعد او به سمرقند سفر می کند و از بخش های  تاریخی این شهر باستانی  بازدید می‌کند.

Share the news: