فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 7:37 | 22 فوریه

نور ولی محسود رهبر نو تحریک طالبان پاکستان تعیین شد

Date: 15:46, 25-06-2018.


کابل . ۴  سرطان سال  ۱۳۹۷ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان.  به ګزارش خبرگزاری، طالبان پاکستان پس از کشته شدن رهبر شان ملا فضل الله نور ولی محسود را رهبر نو خویش برگزیدند.
به گونه ای که پیش خبرگزاری افتاگ گزارش داده بود، ملا فضل الله در حملۀ هوای در ولایت کنر جمهوری افغانستان کشته شده بود و این گزارش از جانب طالبان پاکستان نیز تآیید گردیده بود.
محمد خراسانی نماینده طالبان پاکستان به رسانه ها گفت که مفتی حفیظ الله به عنوان معاون محسود گماشته شده‌است.
به گفتۀ خراسانی،  محسود ۴۰ ساله بوده  قبلآ به عنوان معاون بیت الله محسود، رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستان که به دست داشتن در ترور نخست وزیر بینظیر بوتو متهم است، نیز فعالیت  کرده‌است.

Share the news: