!سال نو ۱۳۹۵ خجسته باد

Date: 10:11, 21-03-2016.

ما، کارمندان خبرګزاری تلګراف افغانستان شما خوانندګان ګرامی و همه مردم کشور افغانستان و همه فارسی زبانان جهان را  با فرارسیی نوروز جهان افروز و سال نو ۱۳۹۵ شادباش می ګوییم و آرزو داریم که این سال سال خوشی و شادمانی و آرامی و  آسایش باشد!
بګذار نوروز خجسته پی ، این شاه جشن های ما به خانه دان یکایک شما برارو کامیابی ها و پیام صلح بیاورد و تاریکی و سردی و تیره گی ها را از بین برداشته به زندگی شما گرمی و روشنی و نور و صفا ببخشد.
نوروزتان پیروز باد
هر روزتان نوروز باد!

Share the news: