افغانستان همانا در شمار فسادزده ترین کشورهای جهان است

Date: 13:26, 27-01-2016.


کابل.۷ دلو سال ۱۳۹۴. افتاګ--خبرگذاری تلگراف افغانستان.  به ګزارش خبرګزاری، سازمان شفافیت بین الملل گزارش فساد در سال ۲۰۱۵ را نشر و افغانستان را در جایگاه دومین دولت فاسد جهان رده بندی کرد. وضع بدتر در این رده بندی را کشورهای کره شمالی و سومالی دارند و آین کشورها با کست تنها ۸ امتیاز فاسدترین کشور جهان شناخته شده اند
افغانستان از این کشور ها یک امتیاز بیش، یعنی ۹ امتیاز دارد.
سازمان شفافیت بین الملل گزارش ۲۱  خویش را در پیوند به فساد در جهان  روز چهارشنبه ۷ دلو نشر کرد.  
در رده  بندی به کشورها  تا  ۱۰۰ امتیازداده شده است. "صفر" نشان دهنده  بالاترین سطح فساد است و برعکس  امتیاز زیاد بیانگر  پایین بودن سطح  فساد در کشورها است.
افغانستان در یک دههء گذشته همواره در تهء فهرست جهانی فساد جا گرفته و در سال ۲۰۱۴ هم در میان ۱۷۵ دولت، سومین دولت فاسد شناخته شده بود. در سال ۲۰۱۳ افغانستان در میان ۱۷۷ دولت جایگاه ۱۷۵ (دومین دولت فاسد) رده بندی شده بود.
در همسایگی افغانستان در میان ۱۷۶ دولت جهان جمهوری خلق چین در مقام ۸۳،  جمهوری اسلامی پاکستان در ۱۱۷، جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۰، تاجیکستان در ۱۳۶، ازبکستان در   ۱۵۳و ترکمنستان در مقام ۱۵۴  رده بندی شده است. به این ترتیب، افغانستان فاسدترین دولت در منطقه معرفی شده است.
در رده بندی  بهترین کشور با پایینترین سطح فساد دانمارک (۹۱ امتیاز) دانسته شده است.. همچنین به سه کشور بهترین  فنلاند (۹۰ امتیاز) و سوئد (۸۹) شامل گردیده اند. آمریکا در مقام ۱۶، آلمان و انگلستان در مقام  ۱۰ هستند.

Share the news: