فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 6:21 | 11 آستانه

در مدت ۱۳ سال در افغانستان بیش از صد شبکه تلویزیونی و بیش از هزار روزنامه باز شده است

Date: 19:37, 18-05-2015.

کابل. ۲۵ ثور. خبرګزاری تلګراف افغانستان – به ګزارش خبرګزاری، از زمان سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱، در افغانستان بیش از صد شبکه  تلویزیون، ۵۰ ایستگاه  رادیویی و بیش از هزار روزنامه ارز وجود کرده است.  
این ارقام هفته ګذشته در کابل در نمایشګاهی که در مدت ۱۳ سال بار نخست از جانب شرکت ‎« روش مدرن» برگزار گردید بود، صدا داد. به گزارش خبرگزاری پژواک، در این نمایشگاه رسانه ای ۷۰ رسانه حضور داشتند.
مدیر شرکت سازمانده، احمد سمیر متین گفت که انجمن به  توسعه رسانه های افغانستان یاری خواهد رساند.  نمایندگان بنگاه  های خبری در جریان کار نمایشگاه  اظهار کردند که  رسانه ها می توانند در توسعه منبعده  کشور نقش کلیدی بازی بکنند.
در سه سال آینده، ۸۵ درصد جمعیت افغانستان قادر به دسترسی به تلویزیون با کیفیت بالا، که آن را  ماهواره فضایی خود فراهم خواهد کرد، خواهند شد.
شایان ذکر است که افغانستان در شاخص هرساله آزادی مطبوعات که از جانب سازمان گزارشگران بدون مرز راه اندازی می شود، از  روسیه و انقریب همه کشورهای آسیای مرکزی به جز قرقیزستان پیش گزشته مقام ۱۲۲ را به دست آورد. در ین رده بندی همسایه کشور ایران در مقام ۱۷۳ است.  
پرسشنامه شامل سوالات در مورد حملات مستقیم به  روزنامه نگاران و رسانه ها  و همچنین  منابع غیر مستقیم  فشار بر مطبوعات آزاد است.
"گزارشگران بدون مرز" اشاره کرد که این شاخص تنها  نشان دهنده آزادی  مطبوعات است و  هیچ پیوندی  با ارزیابی از کیفیت روزنامه نگاری ندارد.

Share the news: