فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 6:40 | 22 ژانویه

همه شانزده نامزد وزیر رای اعتماد گرفتند

Date: 09:39, 19-04-2015.


کابل. ۳۰ حمل. خبرگزاری تلگراف افغانستان – به گزارش خبرگزاری، روز شنبه همه ۱۶ نامزد وزیر پیشنهادی حکومت وحئت ملی از جانب نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفتند.
در رای دهی ۲۳۹ نمایندخ مجلس حضور داشتند و برای به حکومت راه یافتن،  نامزد وزیران باید  ۲۲۰ رای به دست می آوردند.
نامزد وزیران به چنین ترتیب  اعتماد نمایندگان مردم را صاحب شدند:
اسدالله ضمیر نامزد وزیر پیشنهادی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری  ۱۹۲ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف؛ ۱۵ رأی سفید و ۴ رأی باطل
فریده مومند نامزد وزیر پیشنهادی وزارت تحصیلات عالی -- ۱۸۴ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف، ۱۸رأی سفید و ۵ رأی باطل
اسدالله حنیف نامزد وزارت معارف -- ۱۶۱ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف، ۲۵ رأی سفید و ۲۴ رأی باطل
عبدالستار مراد نامزد وزارت اقتصاد -- ۱۵۲ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف، ۲۹ رأی سفید و ۶ رأی باطل
همایون رسا نامزد وزارت تجارت و صنایع -- ۱۷۰ رأی موافق؛ ۳۹ رأی مخالف، ۲۹ رأی سفید و ۵ رأی باطل
محمود بلیغ نامزد وزارت فواید عامه -- ۱۶۸رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف، ۲۳ رأی سفید و ۸ رأی باطل
محمدالله بتاش نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی -- ۱۷۶ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف، ۲۵ رأی سفید و ۶ رأی باطل
عبدالرازق وحیدی نامزد وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی -- ۱۵۲ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف، ۲۸ رأی سفید و ۵ رأی باطل
علی احمد عثمانی نامزد وزارت انرژی و آب -- ۱۶۸ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف، ۲۹ رأی باطل و ۵ رأی سفید
سلامت عظیمی نامزد وزارت مبارزه با مواد مخدر -- ۱۵۵ رأی موافق، ۶۰ رأی مخالف و ۲۳ رأی سفید
نسرین اوریاخیل نامزد وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولان-- ۱۶۹ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف، ۲۱ رأی سفید و ۵ رأی باطل
عبدالبصیر انور نامزد وزارت عدلیه -- ۱۳۸ رأی موافق، ۶۵ رأی مخالف، ۳۰ رأی سفید و ۵ رأی باطل
گلاب منگل نامزد وزارت سرحدات اقوام وقبایل -- ۱۸۸ رأی موافق ، ۲۸ رأی مخالف، ۱۳ رأی سفید و ۸ رأی باطل
دلبر نظری نامزد وزارت امور زنان -- ۱۳۱ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف، ۲۸ رأی سفید و ۹ رأی باطل
سید سعادت منصور نادری نامزد وزارت امور شهرسازی -- ۲۰۲ رأی موافق-- بالاترین میزان رأی مثبت این رای دهی صاحب شد و  وی همچنین ۱۸ رأی مخالف، ۱۰ رأی سفید و چهار رأی باطل به دست آورد.
عبدالباری جهانی نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ که تابعیت کشور دیګر را نیز داشت، پس از جنجال‌های بسیار  موفق شد برای  سخنګوی  و پیشنهاد برنامه‌های خود به صحن مجلس بیاید،  پایین ترین رای ره گرفت. ولی با این همه او با  گرفتن ۱۲۰ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف، ۳۵ رأی سفید و۶ رأی باطل وزیر اطلاعات و  فرهنگ شد.
همین طریق نمایندگان مجلس با دادن رأی اعتماد به شانزده نامزد وزیر پیشنهادی گام  مهمی به پیش گزاشتند.اکنون تنها یکی از  وزارت های  کلیدی کشور - وزارت دفاع  بی وزیر مانده است. همچنین حکومت وحدت ملی باید در نذدیکترین فرصت به مجلس نامزدهای رئیس بانک ملی و رئیس دادگاه عالی را پیشنهاد کند و اگر آن نامزدها از جانب مجلس تایید گردند، نهایت کابینه حکومت  را پس از گزشت نذدیک به 7 ماه بسازد.

Share the news: