فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 7:29 | 22 ژانویه

هشتاد درصد خاک افغانستان از مین ها پاک کاری شده است

Date: 15:10, 06-03-2015.

کابل. ۱۴ حوت. خبرگزاری تلگراف افغانستان – به گزارش خبرگزاری، از سال ۱۹۸۹ میلادی ، از زمانی که سازمان ماین پاکی به فعالیت آغاز کرد، تا به امروز در سراسر  افغانستان بیش از ۱،۲ میلیون مین پیدا و حنثی کرده شد.
به اساس داده های  بسیاری از سازمان های ماین پاکی، ۸۰٪  خاک افغانستان از مین  پاک کرده شده است.
به گزارش پورتال تجارتی
Wadsam،
انتظار می رود افغانستان تا سال  ۲۰۲۳  به طورکامل از مین پاک کاری  خواهد شد. .
مین ها  مدت طولانی است که دشمنان پنهان افغانستان بود و  آن  جان هزاران نفر مردم، به ویژه کودکان  را هنگام بازی گرفت. شمار از این هم بیشتر آدمان معلول شدند.
مین گذاری  در افغانستان در زمان اشغال شوروی بین سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۹ آغاز شد. در اواسط سالهای  ۱۹۹۰ ،در جریان  مبارزه میان جناح های  مجاهدین مین گذاری  توسعه بیشتر پیدا کرد.
علاوه بر این، جنگجویان طالبان در سال های ۱۹۹۶—۲۰۰۱ مین هارا  علیه  ائتلاف  شمال  استفاده کردند.
بسیاری مردم افغانستان  از زادگاه و محل زست خویش  فرار کردمد، زیرا  زمین های زراعی برای استفاده خطرناک شده بود.


Share the news: