فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 7:55 | 22 ژانویه

از برف کوچ در پنجشیر حدود ۱۰۰ نفر جان باختند

Date: 17:26, 26-02-2015.

کابل. ۷ حوت. خبرګزاری تلګراف افغانستان – به ګزارش خبرګزاری، به اثر برفکوچ (ترمه) در استان پنجشیر دست نم ۱۰۰ نفر جان باختند.
به گفته سرپرست والی استان پنجشیر عبدالرحمان کبیری، شمار قربانیان امکان دارد افزایش یابد، زیرا بسیار آدمان تا حال از زیر برف بیرون کرده نشده اند. باز ۱۵ نفر دیگر ناپدید گردیده اند و ۲۵ نفر زخم برداشته، صدها خانه و چند مسجد خراب گردیدند.
باشندگان ولایت با اندوه بزرگ می گویند که اگر از مرکز سر وقت یاری می رسید، از چنین تلفات سنگین جلوگیری کرده می شد. به گفته آنها تا شام چهارشنبه از حکومت مرکزی یاری نرسیده بود.
ضخامت پوشش برف در استان از ۱ تا ۲ متر رسیده است و همه  راه های  بین مناطق و روستاهای بسته اسنت و این برای رساندن یاری به قربانیان مشکل ایجاد می کند. ساکنان استان می گویند که آنها چنین  برف باری شدید را  در طول سی سال گذشته ندیده بودند.
در شبکه های اجتماعی، بسیاری از افغانستانیانی ها به ساکنان پنجشیر ابراز تسلیت عمیق کرده، درخواست به میان گذاشته اند که در کشور ماتم ملی  اعلام کرده شود..نویسنده و سیاست مدار صیور رهیل  اشاره کرد که دولت باید مسئله اسکان مجدد از مردم ساکن در مناطق خطرناک را حل بکند. اما به جای حل این مشکل فوری، مقامات در حال حاضر در اسکان مجدد از عشایر از جنوب به شمال کشور مشغول اند.
باید ذکر کرد که  ولایت  کوهستان پنجشیر – زادگاه  فرمانده افسانه ای احمد شاه مسعود  در نزدیکی کابل موقع دارد و در این ولایت  عمدتا تاجیکان زندگی می کنند.

Share the news: