در قندهار کارمندان بخش بانک مرکزی را غارت کردند

Date: 14:33, 20-02-2015.

کابل. ۱ حوت. خبرګزاری تلګراف افغانستان – به ګزارش خبرګزاری، بخش بانک مرکزی افغانستان در ولسوالی اسپین بولدک، استان قندهار را خود کارمندان ارشدش  غارت کرده، پس به کشور همسایه پاکستان فرار کردند.
مقدار دقیق پول از جانب کارمندان به  یغما رفته  هنوز مشخص نیست، اما رئیس  بخش بانک مرکزی در قندهار فاضل احمد  عظیمی گفت، زمانی که این حادثه رخ داد، در بانک بیش از ۵۰ میلیون افغانی ($ ۸۷۱۰۰۰) موجود بود.خبرگزاری خامه پرس با استناد به گفته های او  گزارش داد که گاوصندوق های دفاتر پس از دزدی  تا رسیدن دستور العمل منبعده بسته است.
عظیمی می گوید که دزدی  توسط رئیس بخش  اسپین بولدک سید آقا و دو کارمند  دیگر بخش روز سه شنبه  انجام شده است.  پس از غارت کردن بخش بانک مرکزی در اسپین بولدک، دزدان با اهل خاندان خویش به پاکستان که با این شهر هممرز است،  فرار کردند

Share the news: