فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 6:48 | 22 ژانویه

افغانستان در رده بندی سالانه آزادی مطبوعات در مقام ۱۲۲ قرار گرفت

Date: 17:38, 13-02-2015.

کابل. ۲۴ دلو. برګزاری تلګراف افغانستان – به ګزارش خبرګزاری، افغاستان در  شاخص سالانه  آزادی مطبوعات بر پایه داده های "گزارشگران بدون مرز" از روسیه و انقریب همه کشورهای آسیای مرکزی پیش گزشته، مقام ۱۲۲ را گرفت.
شگفت انگیز است که  آزادی رسانه ها در ایالات متحده امتیاز کم به دست آورد. این کشور تنها مقام ۴۹ را صاحب شده توانست و بس! وضع آزادی رسانه ها در روسیه باز هم بدتر است و این کشور به جای  ۱۵۲ فرامده است. در فهرست آزادی مطبوعات فنلاند، نروژ و دانمارک پیشی گزفته اند. کشور های آسیای مرکزی در این رده بندی به این ترتیب جای گرفته اند: قرقیزستان – موقعیت۸۸ ، تاجیکستان - ۱۱۶، قزاقستان - ۱۶۰ ، ازبکستان - ۱۶۶ ، ترکمنستان - ۱۷۰ . کشور همسایه ایران مقام ۱۷۳  را گرفت. و در جای آخر  ۱۸۰ کشور  اریتره قرار دارد.
دو سوم از ۱۸۰ کشور که در آنها  پژوهش انجام شد، نتایج بدتر از چند سال گذشته را نشان دادند. در گزارش آمده است که  این وضعیت تا جایی به دلیل افزایش فعالیت گروه های افراطی، از جمله "دولت اسلامی" و "بوکو حرم"،  راه ندازی جنگ اطلاعاتی و فشار بر رسانه ها از سوی  گروه های مختلف غیر دولتی به وجود آمده است.
این گزارش بر اساس  پرسشی که  به سازمان های  شریک "گزارشگران بدون مرز" و ۱۳۰ خبرنگار این سازمان  در سراسر جهان و همچنین به  روزنامه نگاران، پژوهشگران، حقوقدانان و فعالان جنبش حمایت از حقوق بشر فرستاده شده ند، آماده گردیده است.
پرسشنامه شامل سوالات در مورد حملات مستقیم بر روزنامه نگاران و رسانه ها و همچنین منابع غی مستقیم  فشار بر مطبوعات آزاد است.
"گزارشگران بدون مرز" تآکید دارند که  این ارقام به دست آمده تنها  در مورد  آزادی مطبوعات است و هیچ رابطه ی با ارزیابی از کیفیت روزنامه نگاری ندارد.

Share the news: