فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 7:57 | 22 ژانویه

در افغانستان هر سال از بیماری سرطان ۱۶هرار نفر جان می دهند

Date: 23:47, 05-02-2015.

کابل. ۱۶ دلو. خبرګزاری تلګراف افغانستان – به ګزارش خبرګزاری، وزارت صحت عامه (بهداشت) افغانستان روز چهارشنبه به رسانه ها خبر داد که هر سال از بیماری سرطان در کشور ۱۶ هزار نفر جان می دهند.
فیروزآلدین  فیروز وزیر بهداشت گفت که در افغانستان حدود  ۲۰هزار نفر به این بیماری ګرفتار  هستند.
وزیر هنگام سخنرانی در روز جهانی مبارزه  علیه بیماری سرطان تأکید کرد که آگاهی عمومی از بیماری یک عامل کلیدی برای تشخیص زودرس و پیشگیری از این بیماری خطرناک است.
خامه پرس بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت گزارش داد،   که از ۳۸۰۰  زن  بیمار سرطان ۳۱۰۰ نفرشان از بیماری سرطان پستان رنج میکشند  و ۷۰۰ زن مبتلا به سرطان رحم هستند.
بانوی اول کشور  رولا غنی یکی از شرکت کنندگان این مراسم، اصرار کرد که برای افزایش آگاهی عمومی مردم  از بیماری تدابر مشخص  باید اندیشید.  
او گفت که اکثریت مردم کشور  برای تشخیص و درمان سرطان به خارجه می روند و دولت باید به سیستم مراقبت های بهداشتی تغییرات وارد سازد تا  بیماران بتوانند در خود کشور درمان یابند.
روز ۱۵  دلو هر سال  به بالا بردن سطح آگاهی در مورد این بیماری خطرناک اختصاص داده می شود. سرطان  علت اصلی مرگ و میر در جهان  است و  در سال ۲۰۱۲  از این بیماری ۸.2 میلیون نفر جان باخته اند.

Share the news: