فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 7:51 | 22 ژانویه

آمریکا در سال ۲۰۱۶ برای افغانستان میلیارد دلار اضافی اختصاص دادنی است

Date: 23:39, 05-02-2015.

کابل. ۱۶ دلو. خبرګزاری تلګراف افغانستان – به ګزارش خبرګزاری، دستګاه اداری باراک اوباما پیشنهاد کرد که برای پشتیبانی افغانستان در سال ۲۰۱۶ یک میلیارد دلار اضافی اختصاص بدهند.
دولت فدرال نخست در سال ۲۰۱۶  برای افغانستان  حدود ۳ میلیارد  دلار  را خرج کردنی بود، اما پس از آن توصیه شد که باز یک میلیارد دلار اضافه کرده شود. به ګزارش پارتال بازرګانی wadsam.com، ولی این پیشنهاد یک شرط دارد: تا آن زمان دولت افغانستان باید اصلاحات برنامه ریزی شده را نهادینه سازد.
در همین حال، وزارت مالیه افغانستان تضمین کرده است که دولت جدید همیشه پیاده سازی اصلاحات را ادامه می دهد و دست فساد را کوتاه می کند.
قابل ذکر است که اوباما از  کنگره آمریکا خواست تا  ۵۱ میلیارد دلار دیگر برای انجام عملیات در عراق و سوریه و همچنین برای حضور نظامی طولانی مدت ایالات متحده در افغانستان اختصاص دهد.
در همین حال، تحلیلگران افغانستان مقامات را  برای مسعولیت  و شفافیت در اداره کنی حکومت  دعوت کردند تا از تکرار اشتباهات گذشته  جلوگیری کرده شود.
با وجود واریز شدن میلیاردها دلار در مدت ۱۳ سال، افغانستان با تمام نیرو می خواهد که مستقلانه به پای خود استاد شود. این یاری نو باید برای  بنیاد کشور مستقل استفاده ګردد.
به باور نشریه، کمک مالی جدید  نشانه ای از امیدواری است که  رهبران آمریکا واقعا افغانستان را پشتیبانی کردن می خواهند.

Share the news: