فارسی
خبرگذاری تلگراف افغانستان

کابل, 6:50 | 22 ژانویه

در افغانستان در طول هفته توزیع شناسنامه های نو الکترونیکی آغاز خواهد شد

Date: 23:56, 03-02-2015.


کابل. ۱۴ دلو. خرګزاری تلګراف افغانستان – به ګزارش خبرګزاری، نور الحق علومی وزیر داخله افغانستان گفت که شناسنامه ها در روند انتخابات نقش مهمی خواهند داشت و از این نګاه آنها همه کوشش خویش را به خرج خواهند داد تا روند توزیع ان را سرعت بخشند.
اقای علومی ګفت: « فرآیند شناسایی الکترونیکی در برنامه های ملی اهمیت بزرگی را برخردار است، زیرا آن  در روند انتخابات و دیگر مسائل ملی شفافیت را افزایش می دهد. بنابراین من به طور جدی به  این موضوع تمرکز خواهد کرد».
به گزارش شبکه تلویزیونی طلوع، در همین حال، سید یوسف حلیم وزیر دادگستری گفت که هیچ دلیل خاصی نیست  که بتواند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را  به تاخیر اندازد و او از وزارت داخله درخواست کرد هرچه زودتر به انجام این کار بپردازد.
علاوه بر این، بسیاری از موسسات نظارت بر انتخابات نیز از رهبران دولت وحدت ملی درخواست کرده اند تا از سیاسی کردن این موضوع  جلوگیری بکنند.
یوسف رشید،  مدیر اجرایی "انجمن برای انتخابات آزاد و عادلانه" (فیفا) دراین رابطه گفت: «اگر واقعآ بخواهیم که این فرایند( توزیع شناسنامه های نو ) آغاز گردد،ما هر گونه سیاسی کردن موضوع را باید کنار بگزاریم».
کارشناسان باور دارند که شناسایی الکترونیکی شخص از هر گونه تقلب در انتخابات جلوگیری خواهد کرد، زیرا  رای دهنده، قبل از انداختن برگه رای به صندوق ها باید نقش انگشت خود را در سیستم های بیومتریک بگزارد.
به گفته یک منبع خبرگزاری در حکومت، برای آغاز توزیع شناسنامه های نو  تمام اقدامات لازم  گرفته شده است و  شورای امنیت ملی وعده داده است که این روند در مدت یک هفته آغاز خواهد شد.
یادآور می شویم که  در دور دوم انتخابات آخر ریاست جمهوری نامزد ریاست جمهوری اشرف غنی احمدزی را متهم  به صندوق رای دهی انداختن  حدود 2 میلیون رای جعلی کرده بودند.

Share the news: