افغانستان به آموزش مربی زنان در رشته فوتبال آغاز کرد

Date: 18:32, 29-01-2015.
کابل. ۹ دلو. خبرګزاری تلګراف افغانستان – به ګزارش خبرګزاری، در شهر مزار شریف بار نخست در افغانستان دوره اموزشی آماده کردن مربیان فوتبال در میان بانوان راه اندازی شد.
در این دوره هفت روزه، که توسط فدراسیون فوتبال ولایت بلخ، یکی از استان های بیشتر توسعه یافته در کشور، سازمان داده شد، ۲۷ بانو در درسهای آموزشی و تمرینی  اساس های کار مربیگری را از بر می کنند.
سیدعلی کاظمی، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان گفت: بار نخست در کشور بانوان ورزشکار  در  رشته فوتبال برای مربیگری به آموزش جلب می گردند. به گفته آقای کاظمی، فهرست داوطلبان پیشه مربیگری  بانوان فوتبالبازرا  فدرسیون فوتبال و ریاست آموزش و پرورش استان بلخ معرفی کرده اند.
به گزارش خبرگزاری جمهور، پس از فراگیری آموزش و سپری کردن آزمون، چهار نفر شاگرد بهترین صاحب اسناد مربیگری می شوند و آنها به آموزیش فوتبال بازان از جمله بانوان می پردازند.
به اندیشه  دانندگان فوتبال ، افغانستان در مجموع  حتی در بین مردان به  مربیان پرتجریبه سخت نیازمند است و از این نگاه بیشتر تیم های برتر کشور را مربیان تاجیکستان سروری می کنند. دسته ملی فوتبال زنان افغانستان اساسآ از جمله مهاجرانی که در ایران و پاکستان و ایالات متحده امریکا زندگی می کنند، ترکیب یافته است. از این نگاه سازماندهی چنین دوره های آموزشی برای مربیان فوتبال در بین بانوان، بیگمان به رشد این نمود ورزش دوست داشته مرد و زن در افغانستان تآثیر  مثبت خواهد رساند.
شایان ذکر است که در افغنستان تا امروز  از جمله بانوان هوانوردان و تاکسیست ها و نمایندگان پیشه گناگون فعالیت دارند، ولی از جمله بانوان بار نخست در کشور  مربیان فوتبال پیدا خواهند شد.

Share the news: