عطا محمد نور از تصمیم توزیع شناسه های الکترونیکی توسط غنی شدیدا انتقاد کرد

Date: 19:02, 04-05-2018.


کابل . ۱۴ ثور سال  ۱۳۹۷ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان.  به ګزارش خبرگزاری، عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و رئیس اجرائی حزب جمعیت اسلامی افغانستان از پروسۀ توزیع شناسنامه های برقی توسط اشرف غنی، رئیس جمهور کشور شدیدآ انتقاد کرد.
در بیانیه ای که پس از راه اندازی پروسۀ توزیع شناسنامه های برقی منتشر گردید، اقای نور اظهار کرد که در وشع کنونی مردم افغانستان به امنیت، یگانه گی، رهبی از فقر و رشد اقتصاد نیاز دارند.  
او هشدار داد که راه اندازی توزیع شناسنامه های برقی نه تنها به حل مشکلات موجوده  کمک نمی کند، بلکه به  بالاروی منبعدۀ  شدت وضع و افزایش جدای و نفاق در جامعه  مساعدت خواهد کرد. .
شایا ذکر است که پس از آغاز توزیع شناسنامه های برقی توسط  اشرف غنی، موج اعتراضهای سیاست مداران و مردم بسا بالا رفت. به گونه ای که خبرگزاری افتاگ قبلآ خبر داده بود،  از جمله پس از یک ساعت اعلام این پروسه عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی اظهار کرد که این تصمم غیرقانونی است و  نزد او مشروعیت ندارد.  .  
رئیس اجرائیه گفت که  پروسه‌های ملی نیاز به  گفتمان‌های ملی دارد و در بخش پروسۀ توزیع شناسنامه های  برقی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. .
آقای عبدالله افزود که ارگ ریاست جمهوری در این مورد  یک حانبه تصمیم گرفته  است  و این  در کشور بحران به وجود می‌آورد. .
ااقای عبدالله تآکید کرد که  کسانی که دست به این تصمیم زده اند، پیامد ناگوار آن را  اندیشه  و اصل موضوع را درک نکرده‌اند که چه فرجامی  را در پی خواهد داشت. .
او افزود که جانب ارگ با آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی صفحه‌یی را ایجاد کرده‌است که پر از اختلافات و نفاق می‌باشد و بیان کرد که چرا در این مقطع اساس، عوام‌فریبی می‌کنیم.
به گفتۀ رئیس اجرائیه،  چون این روند با اختلاف‌ها روبروست، در آن  اشتراک نکرده است  و نخواهد کرد و افزود که این پروسه در فرجامش  ناکام می‌باشد
لازم به ذکر است که کاربران فیس بوک نیز توزیع شناسنامه های برقی را یک عمل غیر ملی می دانند که از جانب اشرف غنی برناه ریزی شده است و هدف نهای آن تحمیل واژۀ افغان   بالای همه مردم کشور است. این در حالی است که واژۀ افغان هممعنای پشتون است و دیگر اقوام افغانستان، از جمله تاجیکان، هزاره ها، ازبک ها  خود را افغان نمی دانند و این تحمیل هویت را نمی پذیرند.

Share the news: