بحث ها در مورد شناسنامه برقی همانا ادامه دارد
اجازۀ ورود به سیستم
ورود از طریق شبکه¬های اجتماعی
16:34

بحث ها در مورد شناسنامه برقی همانا ادامه دارد

12.01.2018 بحث ها در مورد شناسنامه برقی همانا ادامه دارد
کابل. ۲۲ جدی   سال  ۱۳۹۶ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان.  به ګزارش خبرګزاری،در افغانستان بحث ها پیرامون شناسنامه های برقی همانا به شدت  ادامه دارد توزیع این سند  به تعلیق افتاده است.
توزیع شناسنامه های برقی زمانی به تعلیق افتاد که بیشتر نمایندگان  مجلس به وارد گردیدن واژۀ افغان به خیث ملت و ذکر اقوام در آن شدیدا مقابلت کردند. از جمله، لطیف پدرام،  عضو مجلس و سرور حزب کنگورۀ ملی افغانستان وارد کردن واژۀ افغان را عمل تبعیض آمیز خواند و گفت که افغان در کشور نام یک قوم، یعنی پشتون است و به هیچ صورت آن نباید به سر اقوام دیگر تحمیل شود. همزمان او تآکید کرد که شناسنامه های برقی حجت داخلی است و در آن ذکر کردن نام قوم و ملت هیچ نیازی ندارد.
همچنین هم در مجلس و هم در گفت و گوهای تلویزیونی و رسانه های نوشتاری بسیاری ها ذکر نام اقوام را در شناسنامه یک عمل خطرناک می دانند، زیرا در بخش های از کشور گروه های افراطی مانند طالبان و داعش عمل می کنند که آنها در پیی نابودی اقوام و نمایندگان مذهبی دیگر هستند.
ولی برخی دیگرکه از یک قوم خواص هستند،  تاکید بر این می کنند که این واژه افغان متعلق به همه اقوام کشور است  و باید آن در شناسنامه جای داشته باشد.
این   بحث ها در حالی ادامه دارد و حتی در مجلس نمایندگان و هنگام بحث های تلویزونی آن منجر به دست به گریبان شدن جانب ها شده است، در فیس بوک گروه بزرگی با شعارهای « من افغان نیستم!» و « افغان یعنی پشتون» نارضایت خویش را به ذکر واژۀ  افغان در شناسنامه های برقی بیان می کنند و این حرکت در فضای مجازی روز تا روز نیرومند می گردد.
در همین حال چدی پیش در کابل سازمانی با نام جبهه دفاع از هويت تآسیس گردید که آن خواستار توزیع شناسنامه های برقی بر اساس قانون توشيح شده اي ثبت احوال نفوس شد و تآکید کرد که حكومت حق ندارد شناسنامه هاي برقي را در تضاد با این قانون توزيع نمايد.  
جبهه دفاع از هويت همچنین صدور فرمان آقاي غني در برابر قانون ثبت احوال نفوس را ، قانون شكني آشكار خواند وگفت که  اين فرمان از نظر آنها  باطل و غير قابل اجرا مي باشد.
. این سازمان از  همه شهروندان خواست تا «در برابر قانوني شكني ارگ بسيج شوند و نگذارند سياست تحريف هويت و تحميل هويت يك قوم بر ساير اقوام اِعمال گردد.
به تآکید این سازمان؛  فرمان غير قانوني ارگ ضمن اينكه قانون شكني آشكار است، عليه هويت اقوام غير افغان، كودتا نيز پنداشته مي شود.
لازم با یاداوری است که در قانون توشيح شده اي ثبت احوال نفوس نام اقوام و ملت ذکر نشده بود  


Array
(
  [ID] => 592132
  [~ID] => 592132
  [NAME] => بحث ها در مورد شناسنامه برقی همانا ادامه دارد
  [~NAME] => بحث ها در مورد شناسنامه برقی همانا ادامه دارد
  [IBLOCK_ID] => 97
  [~IBLOCK_ID] => 97
  [IBLOCK_SECTION_ID] => 
  [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
  [DETAIL_TEXT] => 
کابل. ۲۲ جدی   سال  ۱۳۹۶ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان.  به ګزارش خبرګزاری،در افغانستان بحث ها پیرامون شناسنامه های برقی همانا به شدت  ادامه دارد توزیع این سند  به تعلیق افتاده است.
توزیع شناسنامه های برقی زمانی به تعلیق افتاد که بیشتر نمایندگان  مجلس به وارد گردیدن واژۀ افغان به خیث ملت و ذکر اقوام در آن شدیدا مقابلت کردند. از جمله، لطیف پدرام،  عضو مجلس و سرور حزب کنگورۀ ملی افغانستان وارد کردن واژۀ افغان را عمل تبعیض آمیز خواند و گفت که افغان در کشور نام یک قوم، یعنی پشتون است و به هیچ صورت آن نباید به سر اقوام دیگر تحمیل شود. همزمان او تآکید کرد که شناسنامه های برقی حجت داخلی است و در آن ذکر کردن نام قوم و ملت هیچ نیازی ندارد.
همچنین هم در مجلس و هم در گفت و گوهای تلویزیونی و رسانه های نوشتاری بسیاری ها ذکر نام اقوام را در شناسنامه یک عمل خطرناک می دانند، زیرا در بخش های از کشور گروه های افراطی مانند طالبان و داعش عمل می کنند که آنها در پیی نابودی اقوام و نمایندگان مذهبی دیگر هستند.
ولی برخی دیگرکه از یک قوم خواص هستند،  تاکید بر این می کنند که این واژه افغان متعلق به همه اقوام کشور است  و باید آن در شناسنامه جای داشته باشد.
این   بحث ها در حالی ادامه دارد و حتی در مجلس نمایندگان و هنگام بحث های تلویزونی آن منجر به دست به گریبان شدن جانب ها شده است، در فیس بوک گروه بزرگی با شعارهای « من افغان نیستم!» و « افغان یعنی پشتون» نارضایت خویش را به ذکر واژۀ  افغان در شناسنامه های برقی بیان می کنند و این حرکت در فضای مجازی روز تا روز نیرومند می گردد.
در همین حال چدی پیش در کابل سازمانی با نام جبهه دفاع از هويت تآسیس گردید که آن خواستار توزیع شناسنامه های برقی بر اساس قانون توشيح شده اي ثبت احوال نفوس شد و تآکید کرد که حكومت حق ندارد شناسنامه هاي برقي را در تضاد با این قانون توزيع نمايد.  
جبهه دفاع از هويت همچنین صدور فرمان آقاي غني در برابر قانون ثبت احوال نفوس را ، قانون شكني آشكار خواند وگفت که  اين فرمان از نظر آنها  باطل و غير قابل اجرا مي باشد.
. این سازمان از  همه شهروندان خواست تا «در برابر قانوني شكني ارگ بسيج شوند و نگذارند سياست تحريف هويت و تحميل هويت يك قوم بر ساير اقوام اِعمال گردد.
به تآکید این سازمان؛  فرمان غير قانوني ارگ ضمن اينكه قانون شكني آشكار است، عليه هويت اقوام غير افغان، كودتا نيز پنداشته مي شود.
لازم با یاداوری است که در قانون توشيح شده اي ثبت احوال نفوس نام اقوام و ملت ذکر نشده بود  

[~DETAIL_TEXT] => کابل. ۲۲ جدی سال ۱۳۹۶ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان. به ګزارش خبرګزاری،در افغانستان بحث ها پیرامون شناسنامه های برقی همانا به شدت ادامه دارد توزیع این سند به تعلیق افتاده است. توزیع شناسنامه های برقی زمانی به تعلیق افتاد که بیشتر نمایندگان مجلس به وارد گردیدن واژۀ افغان به خیث ملت و ذکر اقوام در آن شدیدا مقابلت کردند. از جمله، لطیف پدرام، عضو مجلس و سرور حزب کنگورۀ ملی افغانستان وارد کردن واژۀ افغان را عمل تبعیض آمیز خواند و گفت که افغان در کشور نام یک قوم، یعنی پشتون است و به هیچ صورت آن نباید به سر اقوام دیگر تحمیل شود. همزمان او تآکید کرد که شناسنامه های برقی حجت داخلی است و در آن ذکر کردن نام قوم و ملت هیچ نیازی ندارد. همچنین هم در مجلس و هم در گفت و گوهای تلویزیونی و رسانه های نوشتاری بسیاری ها ذکر نام اقوام را در شناسنامه یک عمل خطرناک می دانند، زیرا در بخش های از کشور گروه های افراطی مانند طالبان و داعش عمل می کنند که آنها در پیی نابودی اقوام و نمایندگان مذهبی دیگر هستند. ولی برخی دیگرکه از یک قوم خواص هستند، تاکید بر این می کنند که این واژه افغان متعلق به همه اقوام کشور است و باید آن در شناسنامه جای داشته باشد. این بحث ها در حالی ادامه دارد و حتی در مجلس نمایندگان و هنگام بحث های تلویزونی آن منجر به دست به گریبان شدن جانب ها شده است، در فیس بوک گروه بزرگی با شعارهای « من افغان نیستم!» و « افغان یعنی پشتون» نارضایت خویش را به ذکر واژۀ افغان در شناسنامه های برقی بیان می کنند و این حرکت در فضای مجازی روز تا روز نیرومند می گردد. در همین حال چدی پیش در کابل سازمانی با نام جبهه دفاع از هويت تآسیس گردید که آن خواستار توزیع شناسنامه های برقی بر اساس قانون توشيح شده اي ثبت احوال نفوس شد و تآکید کرد که حكومت حق ندارد شناسنامه هاي برقي را در تضاد با این قانون توزيع نمايد. جبهه دفاع از هويت همچنین صدور فرمان آقاي غني در برابر قانون ثبت احوال نفوس را ، قانون شكني آشكار خواند وگفت که اين فرمان از نظر آنها باطل و غير قابل اجرا مي باشد. . این سازمان از همه شهروندان خواست تا «در برابر قانوني شكني ارگ بسيج شوند و نگذارند سياست تحريف هويت و تحميل هويت يك قوم بر ساير اقوام اِعمال گردد. به تآکید این سازمان؛ فرمان غير قانوني ارگ ضمن اينكه قانون شكني آشكار است، عليه هويت اقوام غير افغان، كودتا نيز پنداشته مي شود. لازم با یاداوری است که در قانون توشيح شده اي ثبت احوال نفوس نام اقوام و ملت ذکر نشده بود [DETAIL_TEXT_TYPE] => text [~DETAIL_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [DETAIL_PICTURE] => Array ( [ID] => 97881 [TIMESTAMP_X] => 12.01.2018 18:21:29 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 168 [WIDTH] => 300 [FILE_SIZE] => 10163 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/534 [FILE_NAME] => 53483e2c276ad3cab54fbee7b7896eed.jpg [ORIGINAL_NAME] => شناسنامه های برقی.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => b141f47aed8f24125921a70f22c84222 [~src] => [SRC] => /upload/iblock/534/53483e2c276ad3cab54fbee7b7896eed.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/534/53483e2c276ad3cab54fbee7b7896eed.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/534/53483e2c276ad3cab54fbee7b7896eed.jpg [ALT] => بحث ها در مورد شناسنامه برقی همانا ادامه دارد [TITLE] => بحث ها در مورد شناسنامه برقی همانا ادامه دارد ) [~DETAIL_PICTURE] => 97881 [TIMESTAMP_X] => 12.01.2018 18:21:29 [~TIMESTAMP_X] => 12.01.2018 18:21:29 [ACTIVE_FROM] => 12.01.2018 18:04:23 [~ACTIVE_FROM] => 12.01.2018 18:04:23 [LIST_PAGE_URL] => /main_page/index.php?ID=97 [~LIST_PAGE_URL] => /main_page/index.php?ID=97 [DETAIL_PAGE_URL] => /news/detail.php?ID=592132 [~DETAIL_PAGE_URL] => /news/detail.php?ID=592132 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => Discussions about the electrical identification card are going on [~CODE] => Discussions about the electrical identification card are going on [EXTERNAL_ID] => 592132 [~EXTERNAL_ID] => 592132 [IBLOCK_TYPE_ID] => main_page [~IBLOCK_TYPE_ID] => main_page [IBLOCK_CODE] => news_list_af_af [~IBLOCK_CODE] => news_list_af_af [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => af [~LID] => af [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 12.01.2018 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [source_photo] => Array ( [ID] => 624 [TIMESTAMP_X] => 2017-12-06 09:35:01 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Source photo [ACTIVE] => Y [SORT] => 1 [CODE] => source_photo [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Source photo [~DEFAULT_VALUE] => ) [lightning] => Array ( [ID] => 173 [TIMESTAMP_X] => 2014-02-15 14:27:29 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Молния [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => lightning [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Молния [~DEFAULT_VALUE] => ) [closed] => Array ( [ID] => 174 [TIMESTAMP_X] => 2014-02-15 14:27:29 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Закрытая [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => closed [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Закрытая [~DEFAULT_VALUE] => ) [crosspost] => Array ( [ID] => 175 [TIMESTAMP_X] => 2017-12-04 01:48:19 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Кросспостинг [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => crosspost [DEFAULT_VALUE] => a:0:{} [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Кросспостинг [~DEFAULT_VALUE] => a:0:{} ) [send_news] => Array ( [ID] => 176 [TIMESTAMP_X] => 2014-02-15 14:27:29 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Рассылка [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => send_news [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 35825892 [VALUE] => Да [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => Да [VALUE_XML_ID] => sender_y [VALUE_SORT] => 500 [VALUE_ENUM_ID] => 105 [~VALUE] => Да [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Рассылка [~DEFAULT_VALUE] => ) [bolded] => Array ( [ID] => 177 [TIMESTAMP_X] => 2014-02-15 14:27:29 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Выделить заголовок жирным [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => bolded [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Выделить заголовок жирным [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 97 [~ID] => 97 [TIMESTAMP_X] => 04.12.2017 01:48:19 [~TIMESTAMP_X] => 04.12.2017 01:48:19 [IBLOCK_TYPE_ID] => main_page [~IBLOCK_TYPE_ID] => main_page [LID] => af [~LID] => af [CODE] => news_list_af_af [~CODE] => news_list_af_af [NAME] => AfTAG - Лента новостей (AF) [~NAME] => AfTAG - Лента новостей (AF) [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /main_page/index.php?ID=97 [~LIST_PAGE_URL] => /main_page/index.php?ID=97 [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/detail.php?ID=#ELEMENT_ID# [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/detail.php?ID=#ELEMENT_ID# [SECTION_PAGE_URL] => /news/ [~SECTION_PAGE_URL] => /news/ [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => Y [~RSS_ACTIVE] => Y [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => [~RSS_FILE_LIMIT] => [RSS_FILE_DAYS] => [~RSS_FILE_DAYS] => [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => Y [~INDEX_SECTION] => Y [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => [~SECTION_PROPERTY] => [VERSION] => 1 [~VERSION] => 1 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Элементы [~ELEMENTS_NAME] => Элементы [ELEMENT_NAME] => Элемент [~ELEMENT_NAME] => Элемент [PROPERTY_INDEX] => [~PROPERTY_INDEX] => [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => aftag.info [~SERVER_NAME] => aftag.info ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( ) ) [SECTION_URL] => [META_TAGS] => Array ( [TITLE] => بحث ها در مورد شناسنامه برقی همانا ادامه دارد [BROWSER_TITLE] => [KEYWORDS] => [DESCRIPTION] => ) )

شریکان