کابل اظهارات گیلانی در مورد حضور رهبران طالبان در افغانستان را محکوم کرد
اجازۀ ورود به سیستم
ورود از طریق شبکه¬های اجتماعی
16:00

کابل اظهارات گیلانی در مورد حضور رهبران طالبان در افغانستان را محکوم کرد

09.01.2018 کابل اظهارات گیلانی در مورد حضور رهبران طالبان در افغانستان را محکوم کرد
کابل . ۱۹  جدی سال  ۱۳۹۶ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان.  به ګزارش خبرګزاری، روز دوشنبه عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی  افغانستان و نمایندگان ریاست امنیت ملی
بیانیه سیاستمدار  حامد گیلانی درمورد حضور  رهبری طالبان در افغانستان را انتقاد کردند. .
دو روز پیش، سید حامد گیلانی؛ رییس حزب محاذ ملی   ابراز اطمینان کرد که در حال حاضر رهبران گروه طالبان در افغانستان خضور دارند و علاقمند به مذاکرات صلح هستند
سخنرانی گیلانی در مورد این که رهبارن طالبان،  برعکس نظر معمول نه  در پاکستان، بلکه در خود افغانستان هستند، واکنش گسترده ای را به بار آورد. با پخش این بیانیه سیاست مدار سیاست حکومت را انتقاد کرد و رهبران کشور را به سست کاری متهم کرد.  

گیلانی گفت: "من شایعاتی را در مورد این که  رهبران طالبان در جای دیگر" خارج از کشور هستند، نمی پذیرم .   این گفته ها بهر آن است که  آنها کری را انجام داده نمی توانند و چنین بهانه ها پیش می آرند. واقعیت این است که بیشتر سروران طالبان در افغانستان هستند»
پس از آن ریاست امنیت ملی افغانستان با پخش بیانیه ای  موضع گیلانی را محکوم کرد و افزود که سیاستمدار به اطلاعات نادرست تکیه می کند.
در بیانیه تآیید گردیده است که «رهبران طالبان در طرف دیگر خط دیورند، به ویژه در شهرهای بزرگ پاکستان هستند و جامعه بین المللی این واقعیت را نیز  اعتراف کرده  است». .
نمایندگان ریاست امنیت ملی افغانستان اظهار کردند که گفته های گیلانی مبنی بر رد کردن مسایئل برنامه ریزی حمله های تروریستی در خارجه، خلاف منافع ملی کشور است و از سیاست مداران افغانستان دعوت کردند که از چنین بیانیه ها خود داری بکنند.  
از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی  افغانستان نیز با انتقاد از موضع  رییس حزب محاذ ملی  انتقاد کرد و  همزمان تآکید کرد که در شرایط فعلی بیان چنین نظرها کار بی معنی است.
اقای عبدالله گفت: "مردم  امروز به درجۀ  کافی آگاهی رسیده اند و اوضاع  را خوب درک می کنند. کسانی که می گویند  رهبران طالبان در افغانستان حضور دارند،آبروی خود را می ریزند».
در همین حال، بیانیه گیلانی در شبکه اجتماعی نیز واکنش های را به میان آورد. برخی ها از گفته های اقای گیلانی شدیدآ اتقاد کردند، ولی برخی دیگر بر این باورند که رهبران افغانستان با بیان این که سروران طالبان در پاکستان هستند، همه حمله های تروریستی در کابل را کار پاکستان می دانند، ولی در اصل بیشتر این حمله ها در خود افغانستان و با همدستی حلقه های در نهادهای کشورکه با دشمن همسو هستند،  صورت می گیرند.


Array
(
  [ID] => 591144
  [~ID] => 591144
  [NAME] => کابل اظهارات گیلانی در مورد حضور رهبران طالبان در افغانستان را محکوم کرد
  [~NAME] => کابل اظهارات گیلانی در مورد حضور رهبران طالبان در افغانستان را محکوم کرد
  [IBLOCK_ID] => 97
  [~IBLOCK_ID] => 97
  [IBLOCK_SECTION_ID] => 
  [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
  [DETAIL_TEXT] => 
کابل . ۱۹  جدی سال  ۱۳۹۶ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان.  به ګزارش خبرګزاری، روز دوشنبه عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی  افغانستان و نمایندگان ریاست امنیت ملی
بیانیه سیاستمدار  حامد گیلانی درمورد حضور  رهبری طالبان در افغانستان را انتقاد کردند. .
دو روز پیش، سید حامد گیلانی؛ رییس حزب محاذ ملی   ابراز اطمینان کرد که در حال حاضر رهبران گروه طالبان در افغانستان خضور دارند و علاقمند به مذاکرات صلح هستند
سخنرانی گیلانی در مورد این که رهبارن طالبان،  برعکس نظر معمول نه  در پاکستان، بلکه در خود افغانستان هستند، واکنش گسترده ای را به بار آورد. با پخش این بیانیه سیاست مدار سیاست حکومت را انتقاد کرد و رهبران کشور را به سست کاری متهم کرد.  

گیلانی گفت: "من شایعاتی را در مورد این که  رهبران طالبان در جای دیگر" خارج از کشور هستند، نمی پذیرم .   این گفته ها بهر آن است که  آنها کری را انجام داده نمی توانند و چنین بهانه ها پیش می آرند. واقعیت این است که بیشتر سروران طالبان در افغانستان هستند»
پس از آن ریاست امنیت ملی افغانستان با پخش بیانیه ای  موضع گیلانی را محکوم کرد و افزود که سیاستمدار به اطلاعات نادرست تکیه می کند.
در بیانیه تآیید گردیده است که «رهبران طالبان در طرف دیگر خط دیورند، به ویژه در شهرهای بزرگ پاکستان هستند و جامعه بین المللی این واقعیت را نیز  اعتراف کرده  است». .
نمایندگان ریاست امنیت ملی افغانستان اظهار کردند که گفته های گیلانی مبنی بر رد کردن مسایئل برنامه ریزی حمله های تروریستی در خارجه، خلاف منافع ملی کشور است و از سیاست مداران افغانستان دعوت کردند که از چنین بیانیه ها خود داری بکنند.  
از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی  افغانستان نیز با انتقاد از موضع  رییس حزب محاذ ملی  انتقاد کرد و  همزمان تآکید کرد که در شرایط فعلی بیان چنین نظرها کار بی معنی است.
اقای عبدالله گفت: "مردم  امروز به درجۀ  کافی آگاهی رسیده اند و اوضاع  را خوب درک می کنند. کسانی که می گویند  رهبران طالبان در افغانستان حضور دارند،آبروی خود را می ریزند».
در همین حال، بیانیه گیلانی در شبکه اجتماعی نیز واکنش های را به میان آورد. برخی ها از گفته های اقای گیلانی شدیدآ اتقاد کردند، ولی برخی دیگر بر این باورند که رهبران افغانستان با بیان این که سروران طالبان در پاکستان هستند، همه حمله های تروریستی در کابل را کار پاکستان می دانند، ولی در اصل بیشتر این حمله ها در خود افغانستان و با همدستی حلقه های در نهادهای کشورکه با دشمن همسو هستند،  صورت می گیرند.

[~DETAIL_TEXT] => کابل . ۱۹ جدی سال ۱۳۹۶ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان. به ګزارش خبرګزاری، روز دوشنبه عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان و نمایندگان ریاست امنیت ملی بیانیه سیاستمدار حامد گیلانی درمورد حضور رهبری طالبان در افغانستان را انتقاد کردند. . دو روز پیش، سید حامد گیلانی؛ رییس حزب محاذ ملی ابراز اطمینان کرد که در حال حاضر رهبران گروه طالبان در افغانستان خضور دارند و علاقمند به مذاکرات صلح هستند سخنرانی گیلانی در مورد این که رهبارن طالبان، برعکس نظر معمول نه در پاکستان، بلکه در خود افغانستان هستند، واکنش گسترده ای را به بار آورد. با پخش این بیانیه سیاست مدار سیاست حکومت را انتقاد کرد و رهبران کشور را به سست کاری متهم کرد. گیلانی گفت: "من شایعاتی را در مورد این که رهبران طالبان در جای دیگر" خارج از کشور هستند، نمی پذیرم . این گفته ها بهر آن است که آنها کری را انجام داده نمی توانند و چنین بهانه ها پیش می آرند. واقعیت این است که بیشتر سروران طالبان در افغانستان هستند» پس از آن ریاست امنیت ملی افغانستان با پخش بیانیه ای موضع گیلانی را محکوم کرد و افزود که سیاستمدار به اطلاعات نادرست تکیه می کند. در بیانیه تآیید گردیده است که «رهبران طالبان در طرف دیگر خط دیورند، به ویژه در شهرهای بزرگ پاکستان هستند و جامعه بین المللی این واقعیت را نیز اعتراف کرده است». . نمایندگان ریاست امنیت ملی افغانستان اظهار کردند که گفته های گیلانی مبنی بر رد کردن مسایئل برنامه ریزی حمله های تروریستی در خارجه، خلاف منافع ملی کشور است و از سیاست مداران افغانستان دعوت کردند که از چنین بیانیه ها خود داری بکنند. از سوی دیگر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان نیز با انتقاد از موضع رییس حزب محاذ ملی انتقاد کرد و همزمان تآکید کرد که در شرایط فعلی بیان چنین نظرها کار بی معنی است. اقای عبدالله گفت: "مردم امروز به درجۀ کافی آگاهی رسیده اند و اوضاع را خوب درک می کنند. کسانی که می گویند رهبران طالبان در افغانستان حضور دارند،آبروی خود را می ریزند». در همین حال، بیانیه گیلانی در شبکه اجتماعی نیز واکنش های را به میان آورد. برخی ها از گفته های اقای گیلانی شدیدآ اتقاد کردند، ولی برخی دیگر بر این باورند که رهبران افغانستان با بیان این که سروران طالبان در پاکستان هستند، همه حمله های تروریستی در کابل را کار پاکستان می دانند، ولی در اصل بیشتر این حمله ها در خود افغانستان و با همدستی حلقه های در نهادهای کشورکه با دشمن همسو هستند، صورت می گیرند. [DETAIL_TEXT_TYPE] => text [~DETAIL_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [DETAIL_PICTURE] => Array ( [ID] => 96873 [TIMESTAMP_X] => 09.01.2018 17:34:11 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 169 [WIDTH] => 299 [FILE_SIZE] => 8252 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/a39 [FILE_NAME] => a39901fc4a3b114a1388ea3fc96040e0.jpg [ORIGINAL_NAME] => عبدالله1.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 12d2593a90562e06540d19858b24d2ef [~src] => [SRC] => /upload/iblock/a39/a39901fc4a3b114a1388ea3fc96040e0.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/a39/a39901fc4a3b114a1388ea3fc96040e0.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/a39/a39901fc4a3b114a1388ea3fc96040e0.jpg [ALT] => کابل اظهارات گیلانی در مورد حضور رهبران طالبان در افغانستان را محکوم کرد [TITLE] => کابل اظهارات گیلانی در مورد حضور رهبران طالبان در افغانستان را محکوم کرد ) [~DETAIL_PICTURE] => 96873 [TIMESTAMP_X] => 09.01.2018 17:34:11 [~TIMESTAMP_X] => 09.01.2018 17:34:11 [ACTIVE_FROM] => 09.01.2018 17:30:01 [~ACTIVE_FROM] => 09.01.2018 17:30:01 [LIST_PAGE_URL] => /main_page/index.php?ID=97 [~LIST_PAGE_URL] => /main_page/index.php?ID=97 [DETAIL_PAGE_URL] => /news/detail.php?ID=591144 [~DETAIL_PAGE_URL] => /news/detail.php?ID=591144 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => Kabul condemns Gilani's statement about the presence of Taliban leaders in Afghanistan [~CODE] => Kabul condemns Gilani's statement about the presence of Taliban leaders in Afghanistan [EXTERNAL_ID] => 591144 [~EXTERNAL_ID] => 591144 [IBLOCK_TYPE_ID] => main_page [~IBLOCK_TYPE_ID] => main_page [IBLOCK_CODE] => news_list_af_af [~IBLOCK_CODE] => news_list_af_af [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => af [~LID] => af [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 09.01.2018 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [source_photo] => Array ( [ID] => 624 [TIMESTAMP_X] => 2017-12-06 09:35:01 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Source photo [ACTIVE] => Y [SORT] => 1 [CODE] => source_photo [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Source photo [~DEFAULT_VALUE] => ) [lightning] => Array ( [ID] => 173 [TIMESTAMP_X] => 2014-02-15 14:27:29 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Молния [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => lightning [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Молния [~DEFAULT_VALUE] => ) [closed] => Array ( [ID] => 174 [TIMESTAMP_X] => 2014-02-15 14:27:29 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Закрытая [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => closed [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Закрытая [~DEFAULT_VALUE] => ) [crosspost] => Array ( [ID] => 175 [TIMESTAMP_X] => 2017-12-04 01:48:19 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Кросспостинг [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => crosspost [DEFAULT_VALUE] => a:0:{} [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Кросспостинг [~DEFAULT_VALUE] => a:0:{} ) [send_news] => Array ( [ID] => 176 [TIMESTAMP_X] => 2014-02-15 14:27:29 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Рассылка [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => send_news [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 35656862 [VALUE] => Да [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => Да [VALUE_XML_ID] => sender_y [VALUE_SORT] => 500 [VALUE_ENUM_ID] => 105 [~VALUE] => Да [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Рассылка [~DEFAULT_VALUE] => ) [bolded] => Array ( [ID] => 177 [TIMESTAMP_X] => 2014-02-15 14:27:29 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Выделить заголовок жирным [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => bolded [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Выделить заголовок жирным [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 97 [~ID] => 97 [TIMESTAMP_X] => 04.12.2017 01:48:19 [~TIMESTAMP_X] => 04.12.2017 01:48:19 [IBLOCK_TYPE_ID] => main_page [~IBLOCK_TYPE_ID] => main_page [LID] => af [~LID] => af [CODE] => news_list_af_af [~CODE] => news_list_af_af [NAME] => AfTAG - Лента новостей (AF) [~NAME] => AfTAG - Лента новостей (AF) [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /main_page/index.php?ID=97 [~LIST_PAGE_URL] => /main_page/index.php?ID=97 [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/detail.php?ID=#ELEMENT_ID# [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/detail.php?ID=#ELEMENT_ID# [SECTION_PAGE_URL] => /news/ [~SECTION_PAGE_URL] => /news/ [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => Y [~RSS_ACTIVE] => Y [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => [~RSS_FILE_LIMIT] => [RSS_FILE_DAYS] => [~RSS_FILE_DAYS] => [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => Y [~INDEX_SECTION] => Y [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => [~SECTION_PROPERTY] => [VERSION] => 1 [~VERSION] => 1 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Элементы [~ELEMENTS_NAME] => Элементы [ELEMENT_NAME] => Элемент [~ELEMENT_NAME] => Элемент [PROPERTY_INDEX] => [~PROPERTY_INDEX] => [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => aftag.info [~SERVER_NAME] => aftag.info ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( ) ) [SECTION_URL] => [META_TAGS] => Array ( [TITLE] => کابل اظهارات گیلانی در مورد حضور رهبران طالبان در افغانستان را محکوم کرد [BROWSER_TITLE] => [KEYWORDS] => [DESCRIPTION] => ) )

شریکان