امر الله صالح: بیشتر اعضای داعش در افغانستان عضو شبکه حقانی هستند
اجازۀ ورود به سیستم
ورود از طریق شبکه¬های اجتماعی
11:50

امر الله صالح: بیشتر اعضای داعش در افغانستان عضو شبکه حقانی هستند

09.01.2018 امر الله صالح: بیشتر اعضای داعش در افغانستان عضو شبکه حقانی هستند
کابل . ۱۹  جدی سال  ۱۳۹۶ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان.  به ګزارش خبرګزاری، امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان کګفته است که تا ۹۰ درصد اعضای داعش در افغانستان، عضو شبکه حقانی هستند و از سوی پاکستان حمایت می‌شوند.
امرالله صالح این موضوع را دو روز پیش  در «انجمن علمی مطالعات صلح ایران» که  در تهاران برگزار گردید، بیان کرد.
رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان  در باره فعالیت  طالبان که گروه حقانی هم یک بخش آن است، چنین گفت: «طالبان، سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دالر در افغانستان مصرف می‌کنند که یک قسمت عمده این پول در حدود ۷۰ میلیون دالر  کمک‌های مستقیم دولت پاکستان است و مابقی باج گیری از مؤسسات، تجار و کسانی که در مسیرهای زیر نفوذ و یا کنترل طالبان رفت و آمد می‌کنند، و مالیات از کشت و تولید مواد مخدر است .»
صالح خاطرنشان کرد که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ (چهار سال قبل) نزدیک به چهار هزار تن از فرمانده‌های محلی طالبان کشته و یا دستگیر شده‌اند، اما این وضعیت تأثیری بر قدرت نظامی این گروه نداشته است و دلیل آن تسلط نداشتن دولت بر مناطقی است که ذخیره نیروی انسانی طالبان است.
رئیس پیشین امنیت ملی خاطر نشان کرد که  طالبان و داعش دو پهلوی یک سکه هستند و «۸۰ تا ۹۰ درصد کسانی که زیر پرچم داعش در افغانستان فعالیت می‌کنند، طالب و مربوط شبکه حقانی می باشند.»
امرالله صالح همچنین ریشه‌های فکری و ایدئولوژیک طالبان و داعش را  در سطح رهبری، یکی می داند و می گوید، طالبان وقتی در قدرت بودند‌‌ همان تحرکاتی را انجام دادند که گروه داعش انجام می دهد.»
به باور وی، داعش در افغانستان با داعش در سوریه و عراق فرق دارد و تنها بخاطر خوب نشان دادن طالبان و فرقه گرایی در کشور از نام داعش استفاده می‌شود.
صالح تصریح کرد که به باورش، مذاکرات صلح با طالبان زمانی به نتیجه می‌رسد که پاکستان به حمایت خود از طالبان پایان بدهد و  این ګروه تروریتی  سرکوب شود
رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان  در پایان این نشست خطاب به کشورهای منطقه گفت که بین طالبان و داعش فرق نگذارند و‌‌ برای ریشه کن کردن هردوی این گروه تلاش بکنند.
این بیانیۀ اقای  صالح در باره داعش و طالبان در حالی صدا می دهد که  نصیر احمد فرهمند، سخنگوی روند سبز که راهبری آن را اقای صالح بر دوش دارد، در گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد که در گروه داعش شماری از عضو حزب اسلامی حکمتیار شامل هستند و گروه بیش از 20 نفری داعش که با این حزب رابطه داشت ، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردید.Array
(
  [ID] => 591034
  [~ID] => 591034
  [NAME] => امر الله صالح: بیشتر اعضای داعش در افغانستان عضو شبکه حقانی هستند
  [~NAME] => امر الله صالح: بیشتر اعضای داعش در افغانستان عضو شبکه حقانی هستند
  [IBLOCK_ID] => 97
  [~IBLOCK_ID] => 97
  [IBLOCK_SECTION_ID] => 
  [~IBLOCK_SECTION_ID] => 
  [DETAIL_TEXT] => 
کابل . ۱۹  جدی سال  ۱۳۹۶ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان.  به ګزارش خبرګزاری، امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان کګفته است که تا ۹۰ درصد اعضای داعش در افغانستان، عضو شبکه حقانی هستند و از سوی پاکستان حمایت می‌شوند.
امرالله صالح این موضوع را دو روز پیش  در «انجمن علمی مطالعات صلح ایران» که  در تهاران برگزار گردید، بیان کرد.
رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان  در باره فعالیت  طالبان که گروه حقانی هم یک بخش آن است، چنین گفت: «طالبان، سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دالر در افغانستان مصرف می‌کنند که یک قسمت عمده این پول در حدود ۷۰ میلیون دالر  کمک‌های مستقیم دولت پاکستان است و مابقی باج گیری از مؤسسات، تجار و کسانی که در مسیرهای زیر نفوذ و یا کنترل طالبان رفت و آمد می‌کنند، و مالیات از کشت و تولید مواد مخدر است .»
صالح خاطرنشان کرد که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ (چهار سال قبل) نزدیک به چهار هزار تن از فرمانده‌های محلی طالبان کشته و یا دستگیر شده‌اند، اما این وضعیت تأثیری بر قدرت نظامی این گروه نداشته است و دلیل آن تسلط نداشتن دولت بر مناطقی است که ذخیره نیروی انسانی طالبان است.
رئیس پیشین امنیت ملی خاطر نشان کرد که  طالبان و داعش دو پهلوی یک سکه هستند و «۸۰ تا ۹۰ درصد کسانی که زیر پرچم داعش در افغانستان فعالیت می‌کنند، طالب و مربوط شبکه حقانی می باشند.»
امرالله صالح همچنین ریشه‌های فکری و ایدئولوژیک طالبان و داعش را  در سطح رهبری، یکی می داند و می گوید، طالبان وقتی در قدرت بودند‌‌ همان تحرکاتی را انجام دادند که گروه داعش انجام می دهد.»
به باور وی، داعش در افغانستان با داعش در سوریه و عراق فرق دارد و تنها بخاطر خوب نشان دادن طالبان و فرقه گرایی در کشور از نام داعش استفاده می‌شود.
صالح تصریح کرد که به باورش، مذاکرات صلح با طالبان زمانی به نتیجه می‌رسد که پاکستان به حمایت خود از طالبان پایان بدهد و  این ګروه تروریتی  سرکوب شود
رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان  در پایان این نشست خطاب به کشورهای منطقه گفت که بین طالبان و داعش فرق نگذارند و‌‌ برای ریشه کن کردن هردوی این گروه تلاش بکنند.
این بیانیۀ اقای  صالح در باره داعش و طالبان در حالی صدا می دهد که  نصیر احمد فرهمند، سخنگوی روند سبز که راهبری آن را اقای صالح بر دوش دارد، در گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد که در گروه داعش شماری از عضو حزب اسلامی حکمتیار شامل هستند و گروه بیش از 20 نفری داعش که با این حزب رابطه داشت ، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردید.


[~DETAIL_TEXT] => کابل . ۱۹ جدی سال ۱۳۹۶ . افتاګ—خبرگذاری تلگراف افغانستان. به ګزارش خبرګزاری، امرالله صالح، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان کګفته است که تا ۹۰ درصد اعضای داعش در افغانستان، عضو شبکه حقانی هستند و از سوی پاکستان حمایت می‌شوند. امرالله صالح این موضوع را دو روز پیش در «انجمن علمی مطالعات صلح ایران» که در تهاران برگزار گردید، بیان کرد. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در باره فعالیت طالبان که گروه حقانی هم یک بخش آن است، چنین گفت: «طالبان، سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دالر در افغانستان مصرف می‌کنند که یک قسمت عمده این پول در حدود ۷۰ میلیون دالر کمک‌های مستقیم دولت پاکستان است و مابقی باج گیری از مؤسسات، تجار و کسانی که در مسیرهای زیر نفوذ و یا کنترل طالبان رفت و آمد می‌کنند، و مالیات از کشت و تولید مواد مخدر است .» صالح خاطرنشان کرد که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ (چهار سال قبل) نزدیک به چهار هزار تن از فرمانده‌های محلی طالبان کشته و یا دستگیر شده‌اند، اما این وضعیت تأثیری بر قدرت نظامی این گروه نداشته است و دلیل آن تسلط نداشتن دولت بر مناطقی است که ذخیره نیروی انسانی طالبان است. رئیس پیشین امنیت ملی خاطر نشان کرد که طالبان و داعش دو پهلوی یک سکه هستند و «۸۰ تا ۹۰ درصد کسانی که زیر پرچم داعش در افغانستان فعالیت می‌کنند، طالب و مربوط شبکه حقانی می باشند.» امرالله صالح همچنین ریشه‌های فکری و ایدئولوژیک طالبان و داعش را در سطح رهبری، یکی می داند و می گوید، طالبان وقتی در قدرت بودند‌‌ همان تحرکاتی را انجام دادند که گروه داعش انجام می دهد.» به باور وی، داعش در افغانستان با داعش در سوریه و عراق فرق دارد و تنها بخاطر خوب نشان دادن طالبان و فرقه گرایی در کشور از نام داعش استفاده می‌شود. صالح تصریح کرد که به باورش، مذاکرات صلح با طالبان زمانی به نتیجه می‌رسد که پاکستان به حمایت خود از طالبان پایان بدهد و این ګروه تروریتی سرکوب شود رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در پایان این نشست خطاب به کشورهای منطقه گفت که بین طالبان و داعش فرق نگذارند و‌‌ برای ریشه کن کردن هردوی این گروه تلاش بکنند. این بیانیۀ اقای صالح در باره داعش و طالبان در حالی صدا می دهد که نصیر احمد فرهمند، سخنگوی روند سبز که راهبری آن را اقای صالح بر دوش دارد، در گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد که در گروه داعش شماری از عضو حزب اسلامی حکمتیار شامل هستند و گروه بیش از 20 نفری داعش که با این حزب رابطه داشت ، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت گردید. [DETAIL_TEXT_TYPE] => text [~DETAIL_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_TEXT] => [~PREVIEW_TEXT] => [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [DETAIL_PICTURE] => Array ( [ID] => 96760 [TIMESTAMP_X] => 09.01.2018 13:27:52 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 195 [WIDTH] => 259 [FILE_SIZE] => 6897 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/2a5 [FILE_NAME] => 2a5e590ee5c7fc479c1de88b59c20e47.jpg [ORIGINAL_NAME] => صالح.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 6ead98ffa254bfda1f8042c31fb6c6bc [~src] => [SRC] => /upload/iblock/2a5/2a5e590ee5c7fc479c1de88b59c20e47.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/2a5/2a5e590ee5c7fc479c1de88b59c20e47.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/2a5/2a5e590ee5c7fc479c1de88b59c20e47.jpg [ALT] => امر الله صالح: بیشتر اعضای داعش در افغانستان عضو شبکه حقانی هستند [TITLE] => امر الله صالح: بیشتر اعضای داعش در افغانستان عضو شبکه حقانی هستند ) [~DETAIL_PICTURE] => 96760 [TIMESTAMP_X] => 09.01.2018 13:27:52 [~TIMESTAMP_X] => 09.01.2018 13:27:52 [ACTIVE_FROM] => 09.01.2018 13:20:37 [~ACTIVE_FROM] => 09.01.2018 13:20:37 [LIST_PAGE_URL] => /main_page/index.php?ID=97 [~LIST_PAGE_URL] => /main_page/index.php?ID=97 [DETAIL_PAGE_URL] => /news/detail.php?ID=591034 [~DETAIL_PAGE_URL] => /news/detail.php?ID=591034 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => Allah Saleh: Most of the ISIL members in Afghanistan are members of the Haqqani Network [~CODE] => Allah Saleh: Most of the ISIL members in Afghanistan are members of the Haqqani Network [EXTERNAL_ID] => 591034 [~EXTERNAL_ID] => 591034 [IBLOCK_TYPE_ID] => main_page [~IBLOCK_TYPE_ID] => main_page [IBLOCK_CODE] => news_list_af_af [~IBLOCK_CODE] => news_list_af_af [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => af [~LID] => af [NAV_RESULT] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 09.01.2018 [IPROPERTY_VALUES] => Array ( ) [FIELDS] => Array ( ) [PROPERTIES] => Array ( [source_photo] => Array ( [ID] => 624 [TIMESTAMP_X] => 2017-12-06 09:35:01 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Source photo [ACTIVE] => Y [SORT] => 1 [CODE] => source_photo [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Source photo [~DEFAULT_VALUE] => ) [lightning] => Array ( [ID] => 173 [TIMESTAMP_X] => 2014-02-15 14:27:29 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Молния [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => lightning [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Молния [~DEFAULT_VALUE] => ) [closed] => Array ( [ID] => 174 [TIMESTAMP_X] => 2014-02-15 14:27:29 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Закрытая [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => closed [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Закрытая [~DEFAULT_VALUE] => ) [crosspost] => Array ( [ID] => 175 [TIMESTAMP_X] => 2017-12-04 01:48:19 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Кросспостинг [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => crosspost [DEFAULT_VALUE] => a:0:{} [PROPERTY_TYPE] => S [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Кросспостинг [~DEFAULT_VALUE] => a:0:{} ) [send_news] => Array ( [ID] => 176 [TIMESTAMP_X] => 2014-02-15 14:27:29 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Рассылка [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => send_news [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 35647374 [VALUE] => Да [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => Да [VALUE_XML_ID] => sender_y [VALUE_SORT] => 500 [VALUE_ENUM_ID] => 105 [~VALUE] => Да [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Рассылка [~DEFAULT_VALUE] => ) [bolded] => Array ( [ID] => 177 [TIMESTAMP_X] => 2014-02-15 14:27:29 [IBLOCK_ID] => 97 [NAME] => Выделить заголовок жирным [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => bolded [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => L [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => C [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 0 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [IS_REQUIRED] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [USER_TYPE_SETTINGS] => [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => [VALUE] => [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [VALUE_ENUM_ID] => [~VALUE] => [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Выделить заголовок жирным [~DEFAULT_VALUE] => ) ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IBLOCK] => Array ( [ID] => 97 [~ID] => 97 [TIMESTAMP_X] => 04.12.2017 01:48:19 [~TIMESTAMP_X] => 04.12.2017 01:48:19 [IBLOCK_TYPE_ID] => main_page [~IBLOCK_TYPE_ID] => main_page [LID] => af [~LID] => af [CODE] => news_list_af_af [~CODE] => news_list_af_af [NAME] => AfTAG - Лента новостей (AF) [~NAME] => AfTAG - Лента новостей (AF) [ACTIVE] => Y [~ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [~SORT] => 500 [LIST_PAGE_URL] => /main_page/index.php?ID=97 [~LIST_PAGE_URL] => /main_page/index.php?ID=97 [DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/detail.php?ID=#ELEMENT_ID# [~DETAIL_PAGE_URL] => #SITE_DIR#/news/detail.php?ID=#ELEMENT_ID# [SECTION_PAGE_URL] => /news/ [~SECTION_PAGE_URL] => /news/ [PICTURE] => [~PICTURE] => [DESCRIPTION] => [~DESCRIPTION] => [DESCRIPTION_TYPE] => text [~DESCRIPTION_TYPE] => text [RSS_TTL] => 24 [~RSS_TTL] => 24 [RSS_ACTIVE] => Y [~RSS_ACTIVE] => Y [RSS_FILE_ACTIVE] => N [~RSS_FILE_ACTIVE] => N [RSS_FILE_LIMIT] => [~RSS_FILE_LIMIT] => [RSS_FILE_DAYS] => [~RSS_FILE_DAYS] => [RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [~RSS_YANDEX_ACTIVE] => N [XML_ID] => [~XML_ID] => [TMP_ID] => [~TMP_ID] => [INDEX_ELEMENT] => Y [~INDEX_ELEMENT] => Y [INDEX_SECTION] => Y [~INDEX_SECTION] => Y [WORKFLOW] => N [~WORKFLOW] => N [BIZPROC] => N [~BIZPROC] => N [SECTION_CHOOSER] => L [~SECTION_CHOOSER] => L [LIST_MODE] => [~LIST_MODE] => [RIGHTS_MODE] => S [~RIGHTS_MODE] => S [SECTION_PROPERTY] => [~SECTION_PROPERTY] => [VERSION] => 1 [~VERSION] => 1 [LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [~LAST_CONV_ELEMENT] => 0 [SOCNET_GROUP_ID] => [~SOCNET_GROUP_ID] => [EDIT_FILE_BEFORE] => [~EDIT_FILE_BEFORE] => [EDIT_FILE_AFTER] => [~EDIT_FILE_AFTER] => [SECTIONS_NAME] => Разделы [~SECTIONS_NAME] => Разделы [SECTION_NAME] => Раздел [~SECTION_NAME] => Раздел [ELEMENTS_NAME] => Элементы [~ELEMENTS_NAME] => Элементы [ELEMENT_NAME] => Элемент [~ELEMENT_NAME] => Элемент [PROPERTY_INDEX] => [~PROPERTY_INDEX] => [CANONICAL_PAGE_URL] => [~CANONICAL_PAGE_URL] => [EXTERNAL_ID] => [~EXTERNAL_ID] => [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [SERVER_NAME] => aftag.info [~SERVER_NAME] => aftag.info ) [SECTION] => Array ( [PATH] => Array ( ) ) [SECTION_URL] => [META_TAGS] => Array ( [TITLE] => امر الله صالح: بیشتر اعضای داعش در افغانستان عضو شبکه حقانی هستند [BROWSER_TITLE] => [KEYWORDS] => [DESCRIPTION] => ) )

شریکان